KELEMBAGAAN RT

KEPENGURUSAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA (RT) PERIODE 2010 -2015

 1. RT.001/RW.01
  • Ketua        : Sunardi
  • Sekretaris  : Wili Nurochman
  • Bendahara : Nano
 2. RT.002/RW.01
  • Ketua        : Nasun
  • Sekretaris  : Agus Sugianto
  • Bendahara : Sulimin
 3. RT.003/RW.01
  • Ketua        : Rusman
  • Sekretaris  : Sutanto
  • Bendahara : Prapto Rujito
 4. RT.004/RW.01
  • Ketua        : Sumarno
  • Sekretaris  : Sapin
  • Bendahara : Bahrudin
 5. RT.005/RW.01
  • Ketua        : Komari
  • Sekretaris  : Sobirin
  • Bendahara : Siswanto
 6. RT.006/RW.01
  • Ketua        : Kuswanto
  • Sekretaris  : Ruswanto
  • Bendahara : Diran
 7. RT.007/RW.01
  • Ketua        : Suwarno
  • Sekretaris  : Wartono
  • Bendahara : Pardianto
 8. RT.008/RW.01
  • Ketua        : Rasiman
  • Sekretaris  : Usman
  • Bendahara : Warno

 1. RT.001/RW.02
  • Ketua        : Suwarto BA
  • Sekretaris  : Sutrisno
  • Bendahara : Eli Jawali
 2. RT.002/RW.02
  • Ketua        : Jumanto
  • Sekretaris  : Taslam
  • Bendahara : Roso Santoso
 3. RT.003/RW.02
  • Ketua        : Suroso
  • Sekretaris  : Sartun
  • Bendahara : Dasan
 4. RT.004/RW.02
  • Ketua        : Slamet
  • Sekretaris  : Karlim
  • Bendahara : Nasum
 5. RT.005/RW.02
  • Ketua        : Purwanto
  • Wakil        : Sipan
  • Sekretaris  : Warso
  • Bendahara : Rodiman
  • Bendahara : Asofa
 6. RT.006/RW.02
  • Ketua        : Ruswanto
  • Sekretaris  : Edi Priyanto
  • Bendahara : Tarto
 7. RT.007/RW.02
  • Ketua        : Sardini
  • Sekretaris  : Sunaryo
  • Bendahara : Kardi
 8. RT.008/RW.02
  • Ketua        : Suwito
  • Sekretaris  : Musabiyanto
  • Bendahara : Edi Sukarna
 9. RT.009/RW.02
  • Ketua        : Ranto
  • Sekretaris  : Nardan
  • Bendahara : Darto
 10. RT.010/RW.02
  • Ketua        : Tolib
  • Sekretaris  : Edi Triyono
  • Bendahara : Hasilyo

Sesuai dengan Keputusan Kepala Desa No. 1 Tahun 2010 tentang Penentapan Jabatan Kepengurusan Kelembagaan RT dan RW Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Periode 2010 -2015